Best Buy nagrada za najboljše razmerje med ceno in kvaliteto - Slovenija 2017/2018


bestbuy lesnina


ICERTIAS je januarja 2017 za naslednje dveletno certifikacijsko obdobje 2017/2018, na vzorcu splošne populacije opravil novo raziskavo Best Buy Award v Sloveniji

Raziskave Best Buy Award (www.bestbuyaward.org) merijo izključno izkušnje, mnenja in dojemanja potrošnikov o ponudnikih z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo na tržišču. Metoda, ki ji zaupa tako zdaleč največ anketirancev, kot podjetij, sloni na CAWI-DEEPMA metodi (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness) in odprtih vprašanjih, kjer odgovori anketirancem niso podani vnaprej. Slednje zagotavlja, da izpraševanci sami podajo odgovore na zastavljena vprašanja, s čimer je zagotovljena največja možna stopnja kredibilnosti in relevantnosti podanih odgovorov.

Vprašanje odprtega tipa, pri katerem je največ izprševancev vneslo odgovor „Lesnina“ je bilo:

„Navedite ime TRGOVINE S POHIŠTVOM, ki po vaši osebni izkušnji ali izkušnji vaših bližnjih ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu:“

Na tako zastavljeno vprašanje so izpraševanci so največkrat podali odgovor: Lesnina

Zmaga in prvo mesto sta odraz sta vse večjega zaupanja potrošnikov v vašo izjemno ponudbo, in so vam zato znova podelili status 'Št. 1 – najboljše razmerje med ceno in kakovostjo'.


Vpogled v certifikat