Paketna pošiljka 3,85 € Pošiljka na paleti 35 € Plačilne kartice PayPal Osebni prevzem 30-dnevno vračilo za kartičarje CERTIFIED SHOP®

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

LES-MMS trgovska družba d.o.o. 
Cesta na Bokalce 40 
1000 Ljubljana

Tel: 080 87 82 
Fax: 00386(0)1 2412 264

E-mail naslov: shop@xxxlesnina.si 
Internet: www.xxxlesnina.si

Matična številka: 5025648000 
Davčna številka: SI74735705

1. Varstvo osebnih podatkov

1. Splošno

 1. Upravljavec ceni zasebnost posameznika, njegove osebne podatke vedno skrbno varujemo. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom.
 2. Upravljavec zagotavlja, da osebne podatke posameznikov in vse ostale podatke, zbrane v postopku prijave, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki posameznikov so zaupni.
 3. Upravljavec zagotavlja, da bodo Vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oz. v kolikor soglasje prekličete, upravljavec osebnih podatkov ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.
 4. Podatki o posameznikih se zbirajo v skladu z nameni opredeljenimi v izpolnjenem soglasju.
 5. Podatki se lahko nahajajo tudi pri vzdrževalcu spletne strani ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme, ki v imenu upravljavca, kot pogodbeni obdelovalci, obdelujejo podatke o posamezniku.
 6. Posameznik z vpisom svojih podatkov potrjuje, da je seznanjen s pravico do dostopa do podatkov, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelavi ali pravice do prenosljivosti osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice z zahtevo na elektronski naslov zasebnost@xxxlesnina.si ali po pošti na LES-MMS trgovska družba d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana.
 7. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima posameznik pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov. Vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko naslovi tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov po elektronski pošti na naslov pooblascena.oseba@iepri.si s pripisom »DPO Lesnina«.
 8. Upravljavec, za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:
  • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
  • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
  • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
  • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
  • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.
 9. Zbiranje podatkov posameznika je prostovoljno. Podatki se hranijo do preklica privoljenja posameznika.
 10. Več o varnosti in zasebnosti si preberite v dokumentu Varnost in zasebnost.

2. Odveza odgovornosti

 1. Vsebino, objavljeno na spletni strani upravljavca, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.
 2. Upravljavec zagotavlja kar najbolj ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani. Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani ter nezmožnosti dostopa do informacij na teh spletnih straneh ter njihove uporabe. Upravljavec ne odgovarja za morebitne viruse, ki bi se k posameznikom prenesli s te spletne strani, zato posameznikom priporoča da svojo programsko opremo ustrezno zavarujejo pred virusi pred morebitnim prenosom s te spletne strani.
 3. Posamezniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Upravljavec si pridržuje pravico, da posameznike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.
 4. Upravljavec ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh upravljavca ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
 5. Upravljavec si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb pogojev poslovanja kadarkoli in brez predhodnega opozorila.

3. Končne določbe

 1. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.xxxlesnina.si/c/splosni-pogoji.
 2. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje.
 3. Splošni pogoji stopijo v veljavo z 20.12.2019 in se uporabljajo do njihove spremembe.

2. Pojasnila akcijskih izrazov v Lesnini

TOP PONUDBA

TOP PONUDBA

S TOP PONUDBO so označeni izdelki iz naše široke ponudbe, ki so na voljo po akcijskih cenah za določeno časovno obdobje.

SUPER CENA

SUPER CENA

S SUPER CENO so označeni izdelki, ki imajo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Ponudba ni časovno omejena.

Iz oglasa

IZ OGLASA

Z IZ OGLASA so označeni izdelki iz naših aktualnih katalogov in veljalo le v času trajanja kataloga.

XXXL najboljša cena

XXXL NAJBOLJŠA CENA

Z XXXL NAJBOLJŠA CENA so označeni izdelki z Lesninino (Lesnina XXXL) najugodnejšo ceno. Ponudba ni časovno omejena.

PRAZNIMO ZNIŽANJE

ZNIŽANJE/PRAZNIMO

Z ZNIŽANJE so označeni izdelki, ki so znižani zaradi odprodaje eksponata, zadnji kosi ali izdelki, ki se umikajo iz naše ponudbe. Ponudba velja do odprodaje zaloge.

XXXL KARTICA UGODNOSTI

XXXL KARTICA UGODNOSTI

Z XXXL KARTICA UGODNOSTI so označeni izdelki, ki so znižani in akcijska cena velja za imetnike XXXL kartice zvestobe (na voljo brezplačno in takoj za vse kupce). Ponudba je časovno omejena.

XXXL KREDIT

XXXL KREDIT

LESNININ XXXL ugoden kredit, do 60 obrokov, brez obresti, EOM že od 2,06 % dalje. Dodatna pojasnila so na voljo na blagajni.

Best buy Award

BEST BUY AWARD

Pomeni, da ima Lesnina za nakup pohištva NAJBOLJŠE RAZMERJE MED CENO IN KAKOVOSTJO. Raziskave Best Buy Award merijo izključno izkušnje, mnenja ter dojemanja potrošnikov o ponudnikih z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo na tržišču.

3. Pogoji po področjih

a.) SPLOŠNI POGOJI -
- NAKUP V SPLETNI TRGOVINI

1. Splošno

 1. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine na spletni strani www.xxxlesnina.si (v nadaljevanju: spletna trgovina) so sestavljeni v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za elektronsko poslovanje ter drugo relevantno področno zakonodajo.
 2. S spletno trgovino upravlja družba LES-MMS, d.o.o. Cesta na Bokalce 40, Ljubljana, ki je tudi ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju: ponudnik oz. podjetje).
 3. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika spletne trgovine, pravice uporabnika spletne trgovine (v nadaljevanju: tudi kupec spletne trgovine) ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom/kupcem spletne trgovine. Kot kupec se razume vsaka fizična oseba, ki je opravila nakup v spletni trgovini.
 4. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga, ki je na voljo v spletni trgovini oz. lahko zanj kupec opravi spletni nakup na spletni strani www.xxxlesnina.si. Ponudbe v spletni trgovini veljajo le za naročila preko spletne trgovine.
 5. Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbeni pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.
 6. Ti splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež kupca in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni. Pod pogoji potrošniške zakonodaje lahko kupec zahteva sklenitev pogodbe na podlagi teh splošnih pogojev tudi v drugem jeziku.
 7. Nakup, opravljen preko spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Dostavo blaga, kupljenega preko spletne trgovine, zagotavlja ponudnik na teritoriju Republike Slovenije.
 8. Splošni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem nakupu v spletni trgovini. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni v spletni trgovini v času nakupa (oddaje spletnega naročila). Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika posebej skleneta kupec in ponudnik. Pred zaključkom nakupa z izbiro potrditvenega polja oz. z oddajo naročila kupec potrjuje, da v celoti razume Splošne pogoje poslovanja in jih sprejema.
 9. Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
  • Registriran uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je izpolnila registracijski obrazec in pridobila geslo za vstop v portal Moj XXXL račun.
  • Uporabnik, ki opravlja hitri nakup, je fizična ali pravna oseba, ki naroči izdelke prek spletne trgovine, ne da bi izpolnila registracijski obrazec in pridobila geslo za vstop v portal Moj XXXL račun.
  • Kupec je oseba, ki bodisi kot registriran uporabnik ali uporabnik, ki opravlja hitri nakup, naroči blago prek portala Moj XXXL račun.
 10. Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo, zato ponudnik predlaga kupcu, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana.
 11. Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani, kupec pa si jih lahko prenese, shrani oz. reproducira na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, dostopne v spletni trgovini ponudnika.

2. Dostopnost informacij (povzetek zakonodaje)

 1. Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
  • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja)
  • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, naslov, telefonska številka)
  • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami)
  • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)
  • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave, stroški dostave)
  • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške dostave)
  • način plačila in dostave
  • časovno veljavnost ponudbe
  • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka
  • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

3. Podatki ponudnika

 • Firma: LES-MMS trgovska družba d.o.o.
 • Skrajšana firma: LES-MMS d.o.o.
 • Sedež: 1000 Ljubljana
 • Poslovni naslov: Cesta na Bokalce 40
 • Identifikacijska številka za DDV: SI74735705, smo davčni zavezanec
 • Matična številka: 5025648000
 • Vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 10216200.

4. Kontaktne informacije, pomoč uporabnikom

 1. V kolikor ima kupec oziroma uporabnik spletne trgovine glede ponudbe ali glede same uporabe spletne trgovine dodatna vprašanja ali pa zgolj potrebuje več informacij o naročilih, dostavi in reklamacijah ter o varovanju osebnih podatkov, se lahko za pomoč in informacije obrne na ponudnika preko:
  • elektronskega naslova: shop@xxxlesnina.si
  • telefonske številke: 080 87 82 (Pon. - pet.: 10.00 do 20.00, sob.: 9.00 do 20.00)

5. Cene in veljavnost ponudbe

 1. Vse cene v spletni trgovini so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost ter so dokončne glede na dan naročila. Spletne cene veljajo za izdelke v spletni trgovini. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb cen ponudbe brez predhodnega obvestila. Ponudnik si pridržuje pravico do napak v spletni trgovini, o čemer bo kupca obvestil v najkrajšem možnem času po oddanem naročilu in mu povrnil morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova. Če izdelka ni na zalogi, bo ponudnik o tem kupca obvestila v najkrajšem možnem času po oddanem naročilu in mu povrnila morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.
 2. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Prodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec prejme elektronsko sporočilo o potrditvi naročila. Od tega trenutka so vsi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.
 3. Cene izdelkov (z vključenim DDV-jem) ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine. Stroški dostave in pošiljanja se obračunajo že med postopkom naročanja v spletni trgovini. Ti so navedeni tudi ob pregledu vsebine košarice in izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila. Slike v spletni trgovini so simbolične; dekorativni material ni vključen v ceno.
 4. Redne cene so maloprodajne cene, priporočene s strani proizvajalca ali dobavitelja in so kot spletne cene dostopne vsem uporabnikom spletne trgovine. Akcijske cene so cene, ki veljajo za vse kupce v spletni trgovini v času akcije.

6. Postopek nakupa

 1. Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku preko interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izdelke lahko kupec izbira in naroča iz seznama izdelkov ponujenih v spletni trgovini ponudnika. Vsi izdelki, navedeni na spletni trgovini, so na voljo do odprodaje zalog.
 2. Obiskovalec spletne trgovine oz. kupec lahko nakup v spletni trgovini opravi na dva načina. Prvi način je, da se uporabnik najprej registrira in nato izvede nakup. Drugi način pa je nakup brez registracije. Obiskovalec spletne trgovine se lahko registrira na spletni povezavi www.xxxlesnina.si/account/registeroverlay. Uporabnik lahko svojo registracijo iz spletne trgovine prekliče tako, da preklic registracije sporoči pisno na naslov shop@xxxlesnina.si.
 3. Registracija pomeni prvi vpis v bazo podatkov, kjer obiskovalec vpiše zahtevane podatke in s tem pridobi status uporabnika. Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo in je potrebno za vsak nadaljnji vpogled oz. postopek vpisati le elektronski naslov in geslo. Kupec lahko registracijo oziroma prijavo na portalu ponudnika izvede tudi preko povezave »Moj XXXL račun«.
 4. Nakup v spletni trgovini je preprost in se izvede v naslednjih korakih:
  • Pregled košarice in način dostave: Po pregledu ponudbe ob želenih izdelkih kupec izbere možnost "V košarico". Izbrani izdelki so zbrani v košarici, ki jo lahko kupec kadarkoli pregleda oziroma preveri s pritiskom na gumb »Pregled košarice« ter v njej uredi izdelke (spremeni količine izdelkov in/ali jih odstrani iz seznama, izbere način dostave). Kupec lahko izbira med dostavo blaga do vrat oz. do vrat izbranega naslova ali pa blago osebno prevzame v izbrani poslovalnici ponudnika. Košarico lahko kupec dopolni z dodatnimi izdelki tako, da se vrne nazaj v trgovino, bodisi z gumbom "Nazaj v trgovino" ali preko menijev v zgornji vrstici.
  • Pred nakupom je kupec obveščen o naslednjem:
   • da je ponudnik LES-MMS, trgovska družba d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana,
   • podatki o naročenih izdelkih (naziv izdelka, naročena količina posameznega izdelka),
   • ceni izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami, morebitnemu strošku kupnine, če je izbrano plačilo po povzetju,
   • morebitnemu strošku dostave,
   • podrobnejši ureditvi plačila,
   • kontakni podatki, kamor se lahko pošljejo ugovori, pripombe, zahtevki in izjave,
   • podatki, da zaradi svoje narave, izdelki, naročeni prek spletne trgovine niso primerni za vračilo skladno s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).
  • Način plačila: Kupec v tem koraku določi naslov za račun in dostavo, uveljavlja morebitne ugodnosti z vnosom XXXL kode, določi način plačila in poda morebitni komentar. V nadaljevanju bo kupcu ob kliku na gumb »Naprej« ponujena možnost, da se prijavi kot že registriran uporabnik ali pa, da nakup izvede brez uporabniškega računa. V obrazec za naročilo vpiše kupec svoje podatke. Kupec lahko izbira med ponujeni načini plačila. Kupec lahko v polje »Vaš komentar« k naročilu pripiše tudi morebitni komentar.
  • Potrditev naročila: V tem koraku lahko kupec še enkrat preveri vsebino košarice oz. naročila, vključno s količino in ceno, izbranim načinom dostave in plačila, pri čemer lahko kupec s klikom na polje »Uredi« vnesene podatke po potrebi tudi popravi oziroma spremeni. Pred zaključkom naročila oz. nakupa z izbiro potrditvenega polja kupec poda izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov in hkrati potrjuje, da v celoti razume Splošne pogoje poslovanja in jih sprejema. S klikom na gumb "Kupi zdaj" kupec zaključi postopek nakupa. Po zaključku nakupa na spletni strani prejme kupec elektronsko sporočilo z vsemi podatki o naročilu in dostavi. Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o prejemu naročila).
  • Oddano naročilo predstavlja kupoprodajno pogodbo, ki je sklenjena v trenutku potrditve naročila s strani ponudnika. Ponudnik potrdi naročilo tako, da pošlje kupcu takoj po prejemu naročila potrdilo v elektrosnki obliki na naslov elektrosnke pošte, ki ga je kupec posredoval ob registraciji oziroma ob hitrem nakupu.
 5. Ponudnik v dogovorjenem roku pripravi in odpošlje blago z dogovorjenim načinom dostave. Kupec lahko spremlja status naročila preko povezave, ki mu jo ponudnik pošlje na elektronski naslov oziroma preko obrazca na spletni povezavi www.xxxlesnina.si/status-narocila z vpisom številke naročila in svojega priimka.
 6. Stroški dostave se obračunajo že pri nakupu v spletni trgovini. Ob prevzemu pošiljke je potrebno podpisati morebitne spremne dokumente.
 7. Slike v spletni trgovini so simbolične. Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike vseh prodajnih izdelkov na svoji spletni strani. Morebitne estetske razlike med sliko in dejanskim izdelkom ne vplivajo na specifikacijo samega izdelka.

7. Načini plačila

 1. V spletni trgovini so na voljo naslednji načini plačila:
  • s plačilnimi karticami (Mastercard, Visa, Maestro),
  • PayPal (za izvedbo plačila bo kupec preusmerjen na stran PayPal),
  • plačilo po povzetju - dostavljavcu je ob prevzemu v gotovini potrebno poravnati znesek izpisan ob naročilu. Dodatnih stroškov pošiljanja poštarju ali drugemu dostavljavcu naročenih izdelkov iz spletne trgovine kupec ni dolžan poravnati. Z oddanim naročilom v spletni trgovini se kupec zavezuje, da bo pri izbiri plačila po povzetju ob prevzemu blaga poravnal kupnino z vključenimi stroški dostave.

8. Izdaja računa

 1. Ponudnik pošlje kupcu za naročene izdelke račun v pdf formatu na elektronski naslov kupca, ki ga je kupec navedel ob registraciji oz. v obrazcu za naročilo, oziroma pošlje kupcu na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob registraciji oz. v obrazcu za naročilo povezavo do računa (časovno omejeno na 12 tednov), ki si ga lahko kupec prenese in shrani oz. reproducira na svojo elektronsko napravo. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za kupljene izdelke ob njihovem prevzemu.
 2. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne bo upošteval.

9. Rezervacija

 1. Na spletni strani https://www.xxxlesnina.si/reservation?execution=e1s1 se lahko izbrani izdelek rezervira za 48 ur. Rezervacija izdelka ne pomeni spletnega nakupa. Pri rezervaciji izdelka se ne sklene kupnoprodajna pogodba, temveč se le-ta sklene ob prevzemu in plačilu izbranega izdelka.
 2. V času rezervacije bo uporabnika izdelek čakal v izbrani poslovalnici. Če želena poslovalnica ni navedena na seznamu rezervacij, se lahko neposredno izbere druga najbližja poslovalnica.
 3. Plačilo izdelka je možno le v poslovalnici, v kateri je bil izdelek rezerviran in prevzet.
 4. Mogoča je rezervacija vseh izdelkov, tudi tistih, ki so zadnji kosi ali namenjeni za predstavitev (eksponati). V tem primeru takojšen prevzem ne bo možen, ampak bo izdelek možno prevzeti po določenem dobavnem roku z zajamčeno ceno na dan rezervacije.

10. Ugodnosti

 1. XXXL kode
  1. XXXL kode prinašajo kupcem različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejene. Najdejo se na naslovni strani oglasnega sporočila, na strani posameznega oddelka, na računih, v ponudnikovi klasični ter elektronski pošti ali v drugih medijih. XXXL kode so kode, ki jih ni možno kupiti, temveč se lahko izdajo samo z določenim časom veljave v okviru reklamnih kampanj.
  2. XXXL kode so veljavne samo v določenem obdobju in jih je možno v okvirju postopka spletnega nakupa v spletni trgovini oziroma naročila na www.xxxlesnina.si unovčiti večkrat ali samo enkrat. Določeni izdelki so lahko izvzeti iz posamezne reklamne kampanje unovčenja XXXL kode.
  3. Unovčitev XXXL kode je možna v koraku »Način plačila« ter pred zaključkom postopka naročanja v koraku »Potrditev naročila«. Naknadno obračunavanje ni mogoče. Ker je v vsakem nakupu možno izkoristiti le eno kodo, je možno drugo vpisati v polje le ob odstranitvi prve. Popust se ob vpisu pravilne kode označi samodejno pri postavkah, za katere je ta ugodnejši od morebitnih ostalih akcijskih popustov. Zaradi administrativnih razlogov ni možno izdajanje preostalega dobroimetja.
  4. Osebne XXXL kode se ne morejo prenesti na tretje osebe. Več XXXL kod ni možno kombinirati med seboj. Kode za popust znižuje le redne cene postavk, popusti se torej ne seštevajo.
  5. Če za naročilo ne zadošča dobroimetje na XXXL kodi, se lahko razlika poravna s ponujenimi možnostmi plačila.
  6. V kolikor se blago v celoti ali deloma vrne in je bila zato izvedena protiusluga, se XXXL koda izdana v okviru reklamne akcije ne povrne.
  7. V primeru, da kupec izkoristi XXXL kodo za popust, a naročilo z izkoriščeno kodo kasneje sam prekliče po lastni volji, do nove ugodnosti iz naslova te kode ni več upravičen.
  8. Navodila o aktualnih akcijskih pogojih in o unovčevanju XXXL kod lahko kupec razbere na spletni strani www.xxxlesnina.si/c/akcije-znizanja.
 2. Darilna kartica
  1. Darilne kartice, ki jih lahko kupite v poslovalnicah ponudnika, lahko unovčite tudi za nakup izdelkov na spletni strani www.xxxlesnina.si.
  2. Dobroimetje darilne kartice se ne izplačuje v gotovini, niti ne obrestuje.
  3. Darilne kartice se lahko unovčijo v koraku »Način plačila« ter pred zaključkom postopka naročanja v koraku »Potrditev naročila«. Naknaden obračun ni mogoč.
  4. Darilna kartica se šteje za unovčena, če se zaračuna z naročilom. Če za naročilo ne zadošča dobroimetje na darilni kartici, se lahko razlika poravna s ponujenimi možnostmi plačila. Pri naročilu se lahko unovči več darilnih kartic.
  5. Darilna kartica je prenosljiva. Razmnoževanje, urejanje ali manipulacija z darilnimi karticami ni dovoljena. Za izgubo darilne kartice ponudnik ne odgovarja.
 3. Letni bonus
  1. Za vsak nakup, ki ga opravite s kartico zvestobe, se na vaš račun pripiše vrednost nakupa. Vrednosti se seštevajo znotraj obračunskega obdobja.
  2. Obračunsko obdobje velja od 1. 1. do 31. 12. vsakega leta.
  3. Obračun letnega bonusa dobite v začetku novega obračunskega leta.
  4. Letni bonus lahko izkoristite v fizični poslovalnici ali v spletni trgovini.
  5. Lestvica letnega bonusa je sledeča:
   Od Do Letni bonus
   49 € 499 € Darilo presenečenja
   500 € 999 € 5 €
   1.000 € 1.999 € 10 €
   2.000 € 3.999 € 20 €
   4.000 € 5.999 € 40 €
   nad 6.000 € 60 €
   vsakih nadaljnjih 2.000 € +20 €
 4. Hitri preklic naročila
  1. Naročilo se smatra za potrjeno, če kupec naročila ne prekliče. Kupec lahko svoje naročilo prekliče ali spremeni tako, da na spletni strani odda novo naročilo z novimi podatki, hkrati pa na elektronski naslov shop@xxxlesnina.si pošlje zahtevek za preklic naročila. Kupec lahko naročilo prekliče ali spremeni tudi po telefonu na telefonsko številko 080 87 82.
  2. Ponudnik ne zagotavlja, da bo naročilo lahko uspešno ustavljeno oz. preklicano. Delni preklic naročila ni mogoč.

  11. Dostava in prevzem blaga

  1. Ponudnik v dogovorjenem roku pripravi izdelek za odpremo ter ga odpošlje na sporočen naslov za dostavo oz. v primeru osebnega prevzema na prevzemno mesto.
  2. Izdelki bodo dostavljeni v dostavnem roku, ki je naveden ob posameznemu izdelku v spletni trgovini in pred potrditvijo naročila izpisan na pregledu naročila ter dodatno v elektronskem sporočilu, ki ga kupec prejme po zaključku nakupa na spletni strani oz. oddaji naročila. Rok dostave prične teči od datuma, ko kupec na svoj elektronski naslov prejme potrdilo o prejemu naročila, če ni drugače določeno, zgolj v primeru težje dobavljivosti blaga pa se ta rok lahko podaljša.
  3. V primeru kakršnihkoli nepričakovanih zapletov ali zamude pri naročilu, bo kupec o tem prejel obvestilo preko elektronske pošte, v katerem bo naveden predvideni rok dostave naročila. V primeru predhodnega plačila izdelka, bo ponudnik kupcu stroške za nakup nedostavljenega izdelka vrnil na njegov račun.
  4. Kupec lahko izbira med dvema vrstama dostave:
   • osebni prevzem
    • Naročene izdelke lahko kupec osebno prevzame v izbrani poslovalnici ponudnika v rednem delovnem času poslovalnice. Pri dostavi oz. prevzemu blaga v izbrani poslovalnici ponudnika je dostava brezplačna ne glede na vrednost nakupa.
   • dostava do vrat oz. do vrat izbranega naslova
    • Ponudnik pošlje naročene izdelke na naslov, ki ga je kupec vnesel pri naročilu. Ponudnik dostavlja izdelke izključno v Slovenijo, dostava izven Slovenije ni mogoča. V primeru dostave do vrat oz. do vrat izbranega naslova je obvezen podatek telefonska številka za obveščanje o času dostave.
    • Strošek pošiljanja znaša:
     • 3,85 EUR za paketno pošiljko,
     • 35,00 EUR za paletno pošiljko
    • Za paketno pošiljko se štejejo pošiljke z maso posameznega paketa pod 50 kg, največ do 150 cm po katerikoli dimenziji, pri čemer seštevek dolžine in obsega, merjenega na najširšem mestu prečno, ne presega 300 cm. Ostale pošiljke, če ni drugače določeno, predstavljajo paletno pošiljko.
    • O stroških dostave blaga je kupec obveščen že pri posameznemu izdelku v spletni trgovini. Kupec je o stroških dostave blaga in o skupnemu strošku dostave obveščen tudi ob pregledu naročila in v potrditvenem elektronskem sporočilu.
    • Dostavo izdelkov do vrat oz. do vrat izbranega naslova opravlja družba Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, ki večinoma dostavlja v dopoldanskem času do 16.00 ure, zato je priporočljivo, da kupec vnese naslov, na katerem je takrat dosegljiv.
    • Če kupec ni dosegljiv na izbranem naslovu, bo dostavljavec ponovno poskušal dostaviti naročene izdelke. Če ponovna dostava ne bo uspešna, bo paket vrnjen pošiljatelju.
    • Za dostavo naročila mora biti zagotovljen dostop in parkiranje dostavnega vozila neposredno na lokaciji, navedeni na naročilu. Dostava se izvaja do vhoda v večstanovanjsko stavbo oz. do vhodnih vrat enostanovanjske stavbe.
    • Ponudnik si pridržuje pravico do večkratne dostave posameznega naročila. Šteje se, da je dostava opravljena, ko je kupcu dostavljen zadnji paket.
    • Dostavna služba oz. zaposleni na dostavnem mestu si pridržujejo pravico, da na primeren način preverijo istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj bo s tem zagotovljeno, da bodo naročeni izdelki izročeni pravemu kupcu.
    • Ponudnik ne odgovarja za poškodbe, uničenje ali nezmožnost zagotavljanja izdelkov zaradi vojne ali civilnih nemirov, stavk, prenehanja dela v industriji, požara, nevihte, poplav ali neurij, okvar, namernih poškodb, kraje ali drugih primerov višje sile.

  12. Vračilo blaga

  1. Pravica kupca od odstopa od pogodbe
   1. Kupec (v nadaljevanju tudi: potrošnik) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev.
   2. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana, e-naslov: shop@xxxlesnina.si, tel.: 080 87 82, fax: 00386 (0)1 2412 264 o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali e-pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi tudi Obrazec za odstop od pogodbe.
   3. Rok za odstop od pogodbe (sporočilo o odstopu od pogodbe) začne teči naslednji dan po datumu prevzema blaga (»ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik« oziroma pri pogodbi v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več pošiljk ali kosov: »ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik«).
   4. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe.
   5. Z nalepko za vračilo, ki je priložena pošiljki, lahko kupec izdelek/blago brezplačno vrne preko Pošte Slovenije d.o.o.. Nalepko za vračilo lahko kupec naroči tudi na elektrosnkem naslovu shop@xxxlesnina.si. V kolikor kupec izdelka/blaga ne vrne z uporabo nalepke preko Pošte Slovenije, stroški vračila blaga bremenijo kupca. V primeru osebnega prevzema blaga, kupec blago dostavi ali pošlje ponudniku nazaj na lastne stroške.
   6. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe.
   7. Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Izdelke lahko kupec vrne po pošti na naslov, ki je naveden na nalepki za vračilo. Na istem naslovu je možno vračilo tudi osebno in sicer vsak delovnik od 10:00 do 18:00 ure.
   8. Kupec mora prejete izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina brez kupčeve krivde zmanjšala. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če je kupec morda že začel uporabljati izdelek ali če je pri izdelkih posamezne komponente že odprl in sestavljal, odstop od pogodbe ni možen. Proizvajalec izdelka predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del izdelka, jo je prav tako treba priložiti, in sicer takšno, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja izdelka (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini).
   9. Možnost odstopa od pogodbe ne velja za izdelke/blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca oz. potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.
   10. Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je dogovorjeno drugače (potrošnik je navedel uporabo drugega plačilnega sredstva) ali v kolikor zaradi njegove narave, plačila ni mogoče zagotoviti z enakim plačilnim sredstvom. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.
   11. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Zaradi hitrejše obdelava vrnjenega blaga, potrošnik na blago lahko nalepi nalepko za vračilo. Nalepka za vračilo je bila priložena pošiljki. Nalepko za vračilo lahko potrošnik naroči na elektronskem naslovu shop@xxxlesnina.si
   12. Pri vsakem vračilu je potrebno poleg izdelka predložiti tudi ustrezno in popolno izpolnjen Obrazec za vračilo blaga in nalepko za vračilo ali kopijo računa.
  2. Odgovornost za stvarne napake
   1. Kupec ima pravico, da napake na kupljenih izdelkih uveljavlja iz naslova stvarne napake ob spoštovanju veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.
   2. Prodajalec odgovarja za stvarne napake blaga v skladu z določili civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil.
   3. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti podjetje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Podjetje ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
   4. Napaka na izdelku je stvarna:
    • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
    • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
    • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
    • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
   5. Kupec, ki pravilno obvesti ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:
    • odpravo napake ali
    • vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
    • zamenjavo blaga ali
    • vračilo plačanega zneska.
   6. Kupec mora ponudnika obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te ali z izpolnitvijo Obrazca za vračilo blaga ali predložitvijo kopije računa, na lastne stroške in v zakonsko določenem roku. Kupec mora ponudniku omogočiti pregled izdelka.
  3. Garancija
   1. Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu ali oglaševalskem sporočilu. Dobavitelj izdelka jamči za njegovo kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok prične teči z dnem izročitve blaga. Vsaka garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter proti predložitvi garancijskega lista ali računa. 
   2. Če želi kupec uveljavljati garancijo, lahko to stori neposredno na pooblaščenem servisu. Podrobna navodila naj kupec prebere na priloženem garancijskem listu. V primeru uveljavljanja garancije pri ponudniku je kupec dolžan predložiti tudi ustrezno in popolno izpolnjen Obrazec za vračilo blaga, v katerem se zapišejo ugotovitve kupca in zahtevana izbirna pravica glede rešitve reklamacije (npr. zamenjava izdelka) ter predloži kopija računa.

  13. Oddaja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)

  1. Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. Ob nakupu nove električne in elektronske opreme lahko kupec brezplačno odda odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si.

  14. Nakup za pravne osebe

  1. Postopek nakupa za pravne osebe (podjetja, samostojni podjetniki in druge pravne osebe) je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da pravna oseba izbere opcijo "Želel bi plačati kot podjetje" in potrdi strinjanje s pogoji poslovanja.
  2. Če želi pravna oseba račun na podjetje, sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam ponudnik omogoča vračilo dobavljenih izdelkov v okviru garancijskih pogojev. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema izdelka brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno.

  15. Varstvo osebnih podatkov

  1. Ponudnik ceni zasebnost kupca, njegove osebne podatke vedno skrbno varujemo. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom.
  2. Z nakupom v spletni trgovini uporabnik dovoljuje, da ponudnik kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR).
  3. Upravljavec zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov spletne trgovine in vse ostale podatke, zbrane v postopku nakupa, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.
  4. Poleg podatkov, ki jih uporabnik vnese ob nakupu (naziv, izobrazba, ime, priimek, telefonsko številko, veljaven e-naslov, ulico, hišno številko, nadstropje, poštno številko, kraj, dodatni naslov, dvigalo na razpolago, XXXL kartica ugodnosti, ugodnosti) se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: datum in ura nakupa, kupljeni/naročeni izdelek/-i, naziv in količina teh izdelkov, cena izdelkov, znesek končne vrednosti nakupa (vključujoč vrednost naročila, dostave in morebiten strošek kupnine), način dostave/prevzema, način plačila.
  5. Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij ter izvedbe transakcije. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe – nakupa prek spletne trgovine.
  6. Uporabnik dovoljuje upravljavcu, da ta na njegov naslov elektronske pošte pošlje obvestilo o izvedbi naročila ali o tem, da naročila ne bo mogla izvesti, ker izdelka ni na zalogi. Uporabnik prav tako dovoljuje upravljavcu, da uporabi telefonsko številko za obveščanje glede dostave s strani dostavne službe ali glede prevzetja s strani upravljavca.
  7. Podatki se lahko nahajajo tudi pri vzdrževalcu spletne trgovine ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme, ki v imenu upravljavca, kot pogodbeni obdelovalci, obdelujejo podatke o posamezniku in zunanja dostavna služba.
  8. Uporabnik z vpisom svojih podatkov potrjuje, da je seznanjen s pravico do dostopa do podatkov, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelavi ali pravice do prenosljivosti osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice s pisno zahtevo na elektronski naslov: zasebnost@xxxlesnina.si ali po pošti na LES-MMS trgovska družba d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana.
  9. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima uporabnik pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov. Vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko naslovi tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov po elektronski pošti na naslov pooblascena.oseba@iepri.si s pripisom »DPO Lesnina«.
  10. Ponudnik, za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:
   • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
   • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
   • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
   • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
   • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.
  11. Spletna trgovina zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.
  12. Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami poskrbi ter storitev posredovanja izvaja Wirecard Central Eastern Europe GmbH . Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.
  13. Varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.
  14. Ponudnik lahko hrani podatke o kupcu in nakupih še 5 let od posameznega nakupa, račune pa skladno z zakonodajo še 10 let.
  15. Zbiranje podatkov posameznika je prostovoljno. Če potrošnik, ki opravlja nakup ne želi posredovati podatkov, ki so potrebni za izvedbo spletnega nakupa, le-tega ne more izvesti.
  16. Vsa določila o varstvu osebnih podatkov se nanašajo zgolj na uporabo spletne trgovine.
  17. Več o varnosti in zasebnosti si preberite v dokumentu Varnost in zasebnost.

  16. Varstvo otrok

  1. Ponudnik priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani podjetja ponudnika brez izrecnega soglasja staršev ali skrbnikov. Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od mladoletnih oseb ali jih na kakršenkoli način uporabil ali razkril tretji stranki brez njihovega dovoljenja.
  2. Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, njihovega pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, brez izrecnega soglasja njegovih staršev ali skrbnikov. Brez izrecnega soglasja staršev ali skrbnikov otroka, katerega starost je nižja od starosti, ki jo predpisuje veljavna zakonodaja, ponudnik ne bo sprejemal in obdeloval nikakršnih osebnih podatkov, ki zadevajo le-tega. Prav tako ponudnik ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, tretji osebi; izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, škodljivih za otroke.

  17. Odveza odgovornosti

  1. Vsebino, objavljeno na spletni strani ponudnika, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.
  2. Ponudnik zagotavlja kar najbolj ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani. Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje strani ter nezmožnosti dostopa do informacij na teh spletnih straneh ter njihove uporabe. Ponudnik ne odgovarja za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom preselili s te spletne strani, zato uporabnikom priporoča da svojo programsko opremo ustrezno zavarujejo pred virusi pred morebitnim prenosom s te spletne strani.
  3. Uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.
  4. Objavljene fotografije in video posnetki ipd. so simbolični in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
  5. Ponudnik ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh ponudnika ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
  6. Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe le če so podani pogoji za bistveno zmoto v skladu z določili OZ , Kot bistvena zmota se šteje zmota v bistvenih lastnostih izdelka in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.
  7. Ponudnik ni odgovoren za vsebino mnenj o izdelkih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik pred objavo pregleda mnenja in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ni odgovoren za informacije v mnenjih in ne sprejema nikakršne odgovornosti, ki bi izvirala iz informacij v mnenjih.
  8. Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb pogojev poslovanja kadarkoli in brez predhodnega opozorila.

  18. Pritožbe in spori

  1. Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže na brezplačno telefonsko številko 080 87 82 ali po elektronski pošti zasebnost@xxxlesnina.si. Kupec odda pritožbo preko spletne strani www.xxxlesnina.si/kontakt/PE. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
  2. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

  19. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

  1. Ponudnik ne priznava nobenega od izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  2. Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na naslednji povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.
  3. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

  20. Končne določbe

  1. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.xxxlesnina.si/c/splosni-pogoji.
  2. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje.
  3. Splošni pogoji stopijo v veljavo z 20.12.2019 in se uporabljajo do njihove spremembe.

b.) SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA -
- REZERVACIJA IZDELKA V POSLOVALNICI

1. Splošno

 • S sprejemom teh splošnih pogojev je posameznik seznanjen z informacijami v teh splošnih pogojih ter se z njimi strinja.
 • Navedeni pogoji poslovanaj se lahko kadarkoli spremenijo, zato ponudnik predlaga posamezniku, da jih prebere ob vsaki prijavi. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana.
 • Splošni pogoji poslovanja na spletni strani www.xxxlesnina.si so sestavljeni v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ter veljavnega Zakona o vrastvu osebnih podatkov.
 • Upravljalec osebnih podatkov v okviru teh splošnih pogojev je LES-MMS trgovska družba d.o.o.

2. Rezervacija

 • Na spletni strani https://www.xxxlesnina.si/reservation?execution=e1s1 se lahko izbrani izdelek rezervira za 48 ur. Rezervacija izdelka ne pomeni spletnega nakupa. Pri rezervaciji izdelka se ne sklene kupna pogodba, temveč se le-ta sklene ob prevzemu in plačilu izbranega izdelka.
 • V času rezervacije bo uporabnika izdelek čakal v izbrani poslovalnici. Če želena poslovalnica ni navedena na seznamu rezervacij, se lahko neposredno izbere druga najbližja poslovalnica.
 • Plačilo izdelka je možno le v poslovalnici, v kateri je bil izdelek rezerviran in prevzet.
 • Mogoča je rezervacija vseh izdelkov, tudi tistih, ki so zadnji kosi ali namenjeni za predstavitev (eksponati). V tem primeru takojšen prevzem ne bo možen, ampak bo izdelek možno prevzeti po določenem dobavnem roku z zajamčeno ceno na dan rezervacije.

3. Končne določbe

 1. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.xxxlesnina.si/c/splosni-pogoji.
 2. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje.
 3. Splošni pogoji stopijo v veljavo z 20.12.2019 in se uporabljajo do njihove spremembe.

c.) SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA -
- 3D NAČRTOVANJE KUHINJE

1. Splošno

 1. S sprejemom teh splošnih pogojev je posameznik seznanjem z informacijami v teh splošnih pogojih ter se z njimi strinja.
 2. Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo, zato ponudnik predlaga uporabniku, da jih prebere ob vsaki prijavi. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana.
 3. Splošni pogoji poslovanja na spletni strani www.xxxlesnina.si so sestavljeni v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ter veljavnega Zakona o vrastvu osebnih podatkov.
 4. Upravljavec osebnih podatkov v okviru teh splošnih pogojev je LES-MMS trgovska družba d.o.o.

2. 3D Načrtovalec

 1. Z namenom posredovanja načrta 3D kuhinje Lesnina zbira sledeče osebne podatke:
  • ime,
  • priimek,
  • e-pošta,
  • telefon,
  • naslov,
  • država.
 2. Upravitelj podatkov zbira osebne podatke izključno preko prostovoljno posredovanih osebnih podatkov ob naročilu izrisa 3D kuhinje. Z nedvoumno podanim dovoljenjem oziroma soglasjem ob vpisu elektronskega naslova se uporabnik strinja z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov za namene načrtovanja 3D kuhinje.

3. Končne določbe

 1. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.xxxlesnina.si/c/splosni-pogoji.
 2. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje.
 3. Splošni pogoji stopijo v veljavo z 20.12.2019 in se uporabljajo do njihove spremembe.

d.) SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA -
- POSVET S STROKOVNJAKOM

1. Splošno

 1. S sprejemom teh splošnih pogojev je posameznik seznanjem z informacijami v teh splošnih pogojih ter se z njimi strinja.
 2. Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo, zato ponudnik predlaga uporabniku, da jih prebere ob vsaki prijavi. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana.
 3. Splošni pogoji poslovanja na spletni strani www.xxxlesnina.si so sestavljeni v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ter veljavnega Zakona o vrastvu osebnih podatkov.
 4. Upravljavec osebnih podatkov v okviru teh splošnih pogojev je LES-MMS trgovska družba d.o.o.

2. 3D Načrtovalec

 1. Z namenom posredovanja načrta 3D kuhinje Lesnina zbira sledeče osebne podatke:
  • ime,
  • priimek,
  • e-naslov,
  • telefon,
 2. Upravljavec podatkov zbira osebne podatke izključno preko prostovoljno posredovanih osebnih podatkov ob posameznikovem kontaktu. Z nedvoumno podanim dovoljenjem oziroma soglasjem ob vpisu elektronskega naslova se uporabnik strinja z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov za namen dogovora brezplačnega posveta s strokovnjakom.

3. Končne določbe

 1. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.xxxlesnina.si/c/splosni-pogoji.
 2. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje.
 3. Splošni pogoji stopijo v veljavo z 20.12.2019 in se uporabljajo do njihove spremembe.

e.) SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA -
- STORITEV SMS LESNINA

1. Organizator in izvajalec storitve SMS LESNINA

 1. Ti splošni pogoji in navodila za uporabo storitve določajo način izvajanja storitve SMS LESNINA (v nadaljevanju tudi samo kot »storitev«) preko družbe LES-MMS, d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana, mat.št. 5025648000, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju »organizator storitve«).Tehnični izvajalec storitve je A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana, matična številka 1196332000, Davčna številka SI 60595256. Po pooblastilu 2Mobile d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, matična številka 6125123000, Davčna številka SI SI82898286 (v nadaljevanju »izvajalec storitve«).

  Izvajalec storitve odgovarja za tehnično izvedbo storitve. Z uporabo storitve SMS LESNINA se uporabnik storitve strinja in potrjuje te Splošne pogoje in navodila za uporabo storitve, ki so na voljo na sedežu in vseh poslovnih enotah organizatorja ter objavljeni na spletni strani Lesnine.

2. Opis storitve SMS LESNINA

 1. Storitev lahko uporabljajo vsi uporabniki/naročniki omrežja Telekom Slovenije, A1, T-2, Telemach in uporabniki predplačniških paketov navedenih ponudnikov telekomunikacijskih storitev, v kolikor njihov predplačniški paket to omogoča. Izvajalec storitve si pridržuje pravico, da v primeru spremembe okoliščin spremeni navedeni seznam ponudnikov telekomunikacijskih storitev, preko katerih je možno ponujanje te storitve. V primeru spremembe seznama bo izvajalec storitve uporabnike o spremembi obvestil v primernem roku in na primeren način. Organizator in izvajalec storitve ne odgovarjata za spremembe navedenega seznama ali za pomanjkanje ustreznih tehničnih rešitev pri ponudniku telekomunikacijskih storitev. Mladoletni uporabniki se na storitev lahko prijavijo zgolj ob predhodni odobritvi zakonitih zastopnikov oz. skrbnikov. Predpogoj za uporabo storitve je, da se uporabnik v celoti seznani, sprejeme in potrdi strinjanje s Splošnimi pogoji in navodili za uporabo te storitve. Organizator storitve nudi uporabnikom le ugodnosti in ne določa nobenih obveznosti, še posebej nobenih obveznosti povezanih z nakupovanjem. Namen storitve je obveščanje uporabnikov o promocijskih aktivnostih organizatorja, o katerih so uporabniki vsakokrat obveščeni. Osebni podatki se obdelujejo le za namene obveščanja s strani organizatorja storitve.
  1. Trajanje storitve
   Storitev poteka od 15.05.2018 dalje do preklica s strani organizatorja storitve.
  2. Prijava na storitev in sodelovanje pri storitvi
   Uporabnik se na storitev lahko prijavi na več načinov. Uporabnik se lahko prijavi na storitev bodisi ob nakupu blaga pri organizatorju storitve bodisi ob pridobitvi kartice zvestobe (XXXL kartica ugodnosti). Uporabnik se je pri prijavi na storitev ali ob uporabi storitve dolžan v celoti seznaniti s Splošnimi pogoji in navodili za uporabo storitve.
  3. Odjava od storitve
   Uporabnikom je stalno omogočena možnost brezplačne in enostavne odjave od storitve. Uporabnik naslednjih mobilnih operaterjev/omrežij: Telekom Slovenije, A1, Telemach, T-2, se lahko kadarkoli odjavi od storitve, tako da pošlje SMS sporočilo na kratko številko 6111 LESNINA STOP. Uporabnik prejme povratno SMS sporočilo o uspešni odjavi.

   Vse spremembe podatkov ali spremembe soglasij lahko uporabnik sporoči tudi na naslov zasebnost@xxxlesnina.si.
  4. Cenik storitve
   Uporaba storitve SMS LESNINA je za uporabnika brezplačna. Vsako uporabniku poslano sporočilo je za uporabnika brezplačno. Poslana sporočila (npr. ob odjavi) se uporabniku obračunavajo zgolj po običajnem ceniku njegovega ponudnika telekomunikacijskih storitev.

3. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov uporabnika

 1. Uporabnik zagotavlja in nosi izključno odgovornost, da so posredovani podatki pravilni in točni. Organizator in izvajalec storitve se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo Republike Slovenije varovala vse osebne podatke uporabnikov, ki z uporabo storitve organizatorju storitve dovoljujejo zbiranje, obdelovanje in hranjenje njihovih osebnih podatkov za namene delovanja storitve, statistične namene in analize ter da jih brez predhodne uporabnikove pisne privolitve ne bosta posredovala tretjim osebam.

4. Avtorske pravice

 1. Organizator in izvajalec storitve imata urejene vse materialne in moralne avtorske pravice v zvezi z vsebinami, ki so predmet storitve in izrecno prepovedujeta vsem tretjim zlorabo vsebin, ki so del storitve.

5. Zavrnitev odgovornosti

 1. Uporabnik je seznanjen in sprejema, da:
  • sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv, pri čemer se organizator storitve zavezuje spoštovati vse zakonske določbe o varstvu osebnih podatkov.
  • organizator in izvajalec storitev ne moreta zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.
  • izvajalec storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
  • izvajalec storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki in/ali operaterji.
  • izvajalec storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve ter ne odgovarja za primere višje sile.
  • je v celoti odgovoren za vse posredovane podatke v storitev, pri čemer pod nobenim pogojem in načinom organizator storitve ali izvajalec storitve nista odgovorna za kakršnokoli posledico, ki bi jo uporabnik utrpel.
  • storitev in prenos sporočil ni popolnoma in absolutno varna ter zanesljiva, pri čemer se organizator in izvajalec storitev zavezujeta upoštevati vse zakonske določbe o varstvu osebnih podatkov.
  • nosi vso odgovornost za ustrezno zaščito vseh podatkov na nosilcih (mobilni telefon), da organizator storitve ne odgovarja za kakršnokoli škodo v primeru izgube teh podatkov ter ne odgovarja za nedelovanje storitve v primeru tehnične neustreznosti opreme uporabnika.

6. Splošni pogoji in navodila za uporabo

 1. Pogoj za uporabo je, da se uporabnik strinja s predmetnimi Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve. S potrditvijo teh splošnih pogojev in navodil za uporabo uporabnik izrecno pristane na vse pogoje v zvezi s storitvijo ter izjavi, da je v celoti seznanjen s storitvijo.

7. Reklamacije

 1. Organizator storitve je odgovoren za reševanje reklamacij v zvezi s pravilno izvedbo storitve. V primeru utemeljenih reklamacij se organizator storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika telekomunikacijskih storitev, bo organizator storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika telekomunikacijskih storitev. Ponudnik telekomunikacijskih storitev rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika telekomunikacijskih storitev in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika telekomunikacijskih storitev v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje organizator storitve:
  • LES-MMS, trgovina s pohištvom, d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana
  • Elektronski naslov: zasebnost@xxxlesnina.si

8. Kršitve

 1. Izvajalec storitve bo brez predhodnega opozorila izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s splošnimi pogoji in navodili za uporabo, veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.

9. Splošno

 1. Organizator storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave, zakonske narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju. V kolikor uporabnik ne bi sprejel spremenjenih pogojev storitve, mu organizator storitve lahko prepreči dostop do storitve. Organizator storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni splošni pogoji in navodila za uporabo storitve. Pogodba je shranjena pri organizatorju storitve, dostop do nje pa je možen ob predhodni pisni najavi uporabnika Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Uporaba storitve je mogoča v slovenskem jeziku. Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve so v izvirniku pripravljeni v slovenskem jeziku. V primeru, da stranke sporov ne bodo mogle rešiti sporazumno je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani v Republiki Sloveniji in dogovorjena uporaba slovenskega prava.

10. Končne določbe

 1. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.xxxlesnina.si/c/splosni-pogoji.
 2. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje.
 3. Splošni pogoji stopijo v veljavo z 1. 6. 2019 in se uporabljajo do njihove spremembe.

f.) SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA -
- KONTAKT

1. Splošno

 1. S sprejemom teh splošnih pogojev je posameznik seznanjen z informacijami v teh splošnih pogojih ter se z njimi strinja.
 2. Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo, zato ponudnik predlaga posamezniku, da jih prebere ob vsaki prijavi. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana.
 3. Splošni pogoji poslovanja na spletni strani www.xxxlesnina.si so sestavljeni v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ter veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 4. Upravljavec osebnih podatkov v okviru teh splošnih pogojev je LES-MMS trgovska družba d.o.o.

2. Kontakt

 1. Z namenom kontaktiranja zainteresiranega posameznika Lesnina zbira sledeče osebne podatke:
  • ime,
  • priimek,
  • naziv,
  • podjetje,
  • številka naročila,
  • e-naslov,
  • telefon,
  • naslov,
  • država.
 2. Upravljalec podatkov zbira osebne podatke izključno preko prostovoljno posredovanih osebnih podatkov ob posameznikovem kontaktu. Z nedvoumno podanim dovoljenjem oziroma soglasjem ob vpisu elektronskega naslova se uporabnik strinja z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov za namene kontaktiranja posameznika.

3. Končne določbe

 1. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.xxxlesnina.si/c/splosni-pogoji.
 2. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje.
 3. Splošni pogoji stopijo v veljavo z 20.12.2019 in se uporabljajo do njihove spremembe.

g.) SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA -
- ZA IMETNIKE XXXL KARTICE UGODNOSTI

1. Splošno

 1. Izdajatelj XXL kartice ugodnosti je podjetje LES-MMS, d. o. o (v nadaljevanju Lesnina). Za vsa razmerja med podjetjem Lesnina in imetnikom kartice zvestobe veljajo izključno v nadaljevanju navedeni pogoji poslovanja. Za dopolnitve ali spremembe je potrebna pisna oblika. Sodna pot je izključena.
 2. Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo, zato ponudnik predlaga posamezniku, da jih prebere ob vsaki prijavi. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana.
 3. Splošni pogoji poslovanja na spletni strani www.xxxlesnina.si so sestavljeni v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ter veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 4. Upravljavec osebnih podatkov v okviru teh splošnih pogojev je LES-MMS trgovska družba d.o.o.

2. XXXL kartica ugodnosti

 1. Pred izdajo kartice zvestobe preučimo vlogo. Izdajo lahko zavrnemo brez navedbe vzrokov.
 2. Upravljavec podatkov zbira osebne podatke izključno preko prostovoljno posredovanih osebnih podatkov ob prijavi na e-novice. Z nedvoumno podanim dovoljenjem oziroma soglasjem ob vpisu elektronskega naslova se uporabnik strinja z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov za namene prejemanja e-novic.
 3. Tako imetnik kartice zvestobe kot tudi Lesnina lahko kadar koli brez navedbe vzrokov prekineta poslovno povezanost (z vračilom oziroma zahtevo po vračilu kartice zvestobe). V primeru prekinitve pred iztekom tekočega leta se obračun bonusa izvede tako, kot je določeno pod točko
 4. Pravila glede bonusa: bonus obračuna podjetje Lesnina. Obračun velja kot sprejet, če kupec po preteku enega meseca od prejema ne pošlje ugovora. Če pride do nesoglasij med strankama, mora kupec dokazati neujemanje obračuna. Prosimo, shranjujte račune.
 5. V primeru dodatnih ugodnosti, ki jih nudimo našim strankam v okviru programa zvestobe, ne odgovarjamo za te storitve. Sodna pot je izključena pri nagradnih igrah, nagradnih razpisih in podobnem. Nagrajence določimo z žrebom in jih pisno obvestimo. Izplačilo v gotovini ni mogoče.
 6. Spremembe osebnih podatkov (ime, naslov) mora imetnik kartice takoj sporočiti podjetju Lesnina. Kartica je vezana na uporabnika in ni prenosljiva na druge osebe. Zaposleni v podjetju Lesnina in njihovi ožji družinski člani ne morejo zaprositi za kartico zvestobe.
 7. Kuponi iz kartice zvestobe so namenjeni za lastno uporabo imetnika kartice zvestobe. Preprodaja ni dovoljena, prav tako tudi ne brezplačno posredovanje; v tem primeru kuponi izgubijo svojo veljavnost in jih ni več mogoče unovčiti. Nakup vseh izdelkov je omejen na količine, običajne za gospodinjsko uporabo.

3. Varstvo osebnih podatkov

 1. Upravljavec ceni zasebnost posameznika, njegove osebne podatke vedno skrbno varujemo. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom.
 2. Upravljavec zagotavlja, da osebne podatke posameznikov in vse ostale podatke, zbrane v postopku prijave, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki posameznikov so zaupni.
 3. Upravljavec zagotavlja, da bodo Vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oz. v kolikor soglasje prekličete, upravljavec osebnih podatkov ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.
 4. Podatki o posameznikih se zbirajo v skladu z nameni opredeljenimi v izpolnjenem soglasju.
 5. Podatki se lahko nahajajo tudi pri vzdrževalcu spletne strani ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme, ki v imenu upravljavca, kot pogodbeni obdelovalci, obdelujejo podatke o posamezniku.
 6. Posameznik z vpisom svojih podatkov potrjuje, da je seznanjen s pravico do dostopa do podatkov, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelavi ali pravice do prenosljivosti osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice z zahtevo na elektronski naslov zasebnost@xxxlesnina.si ali po pošti na LES-MMS trgovska družba d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana.
 7. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima posameznik pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov. Vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko naslovi tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov po elektronski pošti na naslov pooblascena.oseba@iepri.si s pripisom »DPO Lesnina«.
 8. Upravljavec, za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:
  1. varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
  2. varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
  3. preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
  4. zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
  5. omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.
 9. Zbiranje podatkov posameznika je prostovoljno. Podatki se hranijo do preklica privoljenja posameznika.
 10. Več o varnosti in zasebnosti si preberite v dokumentu Varnost in zasebnost.

4. Odveza odgovornosti

 1. Vsebino, objavljeno na spletni strani ponudnika, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.
 2. Upravljavec zagotavlja kar najbolj ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani. Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje strani ter nezmožnosti dostopa do informacij na teh spletnih straneh ter njihove uporabe. Ponudnik ne odgovarja za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom preselili s te spletne strani, zato uporabnikom priporoča da svojo programsko opremo ustrezno zavarujejo pred virusi pred morebitnim prenosom s te spletne strani.
 3. Uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.
 4. Upravljavec ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh ponudnika ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
 5. Upravljavec si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb pogojev poslovanja kadarkoli in brez predhodnega opozorila.

5. Končne določbe

 1. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.xxxlesnina.si/c/splosni-pogoji.
 2. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje.
 3. Splošni pogoji stopijo v veljavo z 1.8.2018 in se uporabljajo do njihove spremembe.

h.) SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA -
- ZA NAROČNIKE NA E-NOVICE

1. Splošno

 1. S sprejemom teh splošnih pogojev je posameznik seznanjen z informacijami v teh splošnih pogojih ter se z njimi strinja.
 2. Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo, zato ponudnik predlaga posamezniku, da jih prebere ob vsaki prijavi. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana.
 3. Splošni pogoji poslovanja na spletni strani www.xxxlesnina.si so sestavljeni v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ter veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 4. Upravljavec osebnih podatkov v okviru teh splošnih pogojev je LES-MMS trgovska družba d.o.o.

2. Prijava na e-novice

 1. Z namenom pošiljanja e-novic Lesnina s prijavo na e-novice zbira sledeče osebne podatke:
  • ime,
  • priimek,
  • e-pošta,
  • mobilni telefon.
 2. Upravljavec podatkov zbira osebne podatke izključno preko prostovoljno posredovanih osebnih podatkov ob prijavi na e-novice. Z nedvoumno podanim dovoljenjem oziroma soglasjem ob vpisu elektronskega naslova se posameznik strinja z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov za namene prejemanja e-novic.
 3. Po vpisu elektronskega naslova za prejemanje e-novic ter podaji soglasja, bo posameznik na navedeni elektronski naslov prejel potrditveno sporočilo. S potrditvijo le-tega ter aktivacijo soglasja bo vse do preklica prijavljen na e-novice.
 4. Osebni podatki za prijavo na e-novice bodo shranjeni v bazi podatkov na varnem strežniku. Dostop do podatkov bo na voljo samo pooblaščenim osebam, ki za svoje delo potrebujejo dostop do osebnih podatkov.

3. Spremembe naročnine in odjava od e-novic

 1. Posameznik lahko kadarkoli spremeni ali ureja svoje osebne podatke in nastavitve naročnin prek povezave "spremenite naročnine" v vsakokratnem sporočilu.
 2. Preko povezave "odjavite" v zadnjem odstavku na koncu vsakokratnega e-poštnega sporočila se lahko posameznik odjavi iz vseh prihodnjih tovrstnih sporočil ali pa svojo željo o rabi in varstvu osebnih podatkov sporoči na elektronski naslov zasebnost@xxxlesnina.si

4. Končne določbe

 1. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.xxxlesnina.si/c/splosni-pogoji.
 2. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje.
 3. Splošni pogoji stopijo v veljavo z 20.12.2019 in se uporabljajo do njihove spremembe.

i.) SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA -
- ZA NAROČNIKE NA E-KATALOGE

1. Splošno

 1. S sprejemom teh splošnih pogojev je posameznik seznanjen z informacijami v teh splošnih pogojih ter se z njimi strinja.
 2. Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo, zato ponudnik predlaga posamezniku, da jih prebere ob vsaki prijavi. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana.
 3. Splošni pogoji poslovanja na spletni strani www.xxxlesnina.si so sestavljeni v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ter veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 4. Upravljavec osebnih podatkov v okviru teh splošnih pogojev je LES-MMS trgovska družba d.o.o.

2. Prijava na e-katalog

 1. Z namenom pošiljanja e-novic Lesnina s prijavo na e-novice zbira sledeče osebne podatke:
  • ime,
  • priimek,
  • e-pošto.
 2. Upravljavec podatkov zbira osebne podatke izključno preko prostovoljno posredovanih osebnih podatkov ob prijavi na e-katalog. Z nedvoumno podanim dovoljenjem oziroma soglasjem ob vpisu elektronskega naslova se uporabnik strinja z zbiranjem in obdelavo podatkov za namene prejemanja e-kataloga.
 3. Po vpisu elektronskega naslova za prejemanje e-kataloga ter podaji soglasja, bo uporabnik na navedeni elektronski naslov prejel potrditveno sporočilo. S potrditvijo le-tega ter aktivacijo soglasja bo vse do preklica prijavljen na e-katalog.
 4. Osebni podatki za prijavo na e-katalog bodo shranjeni v bazi podatkov na varnem strežniku. Dostop do podatkov bo na voljo samo pooblaščeni osebi za varovanje osebnih podatkov.

3. Spremembe naročnine in odjava od e-novic

 1. Posameznik lahko kadarkoli spremeni ali ureja svoje osebne podatke in nastavitve naročnin prek povezave "spremenite naročnine" v vsakokratnem sporočilu.
 2. Preko povezave "odjavite" v zadnjem odstavku na koncu vsakokratnega e-poštnega sporočila se lahko posameznik odjavi iz vseh prihodnjih tovrstnih sporočil ali pa svojo željo o rabi in varstvu osebnih podatkov sporoči na elektronski naslov zasebnost@xxxlesnina.si.

4. Končne določbe

 1. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.xxxlesnina.si/c/splosni-pogoji.
 2. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje.
 3. Splošni pogoji stopijo v veljavo z 20.12.2019 in se uporabljajo do njihove spremembe.