Paketna pošiljka 3,85 € Pošiljka na paleti 35 € Plačilne kartice PayPal Osebni prevzem 30-dnevno vračilo za kartičarje CERTIFIED SHOP®

O raziskavi QUDAL – QUality meDAL Home & Decoration Slovenia 2016/2017


qudal lesnina


QUDAL raziskava je bila preko spletne ankete izvajana julija 2016, na vzorcu 1200 slovenskih prebivalcev, ki so izključno stokovni notranji oblikovalci in posamezniki, ki sami nameščajo in opremljajo stanovanje.

Metoda, ki ji zaupa tako zdaleč največ anketirancev, kot podjetij, sloni na CAWI-DEEPMA metodi (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness) in odprtih vprašanjih, kjer odgovori anketirancem niso podani vnaprej.

Slednje zagotavlja, da izpraševanci sami podajo odgovore na zastavljena vprašanja, s čimer je zagotovljena največja možna stopnja kredibilnosti in relevantnosti podanih odgovorov.

Ob preučitvi in analizi gornjih rezultatov naj dodamo, da raziskave QUDAL ne merijo niti tržnih deležev niti moči neke blagovne znamke, ampak izključno izkušnje, mnenja, zadovoljstvo in zaznavanje anketirancev (potrošnikov) o tem, kdo na trgu ponuja najvišjo kakovost.

QUDALQUality meDAL zaščiteno zlato odličje z največjim številom pet zvezdic za kakovost in status: “Št. 1 V KAKOVOSTI” lahko prejmejo le tista podjetja, izdelki in storitve ki so sami potrošniki, v neodvisni raziskavi trga QUDAL, ocenili kot absolutno najbolj kakovostne v določeni kategoriji.

Cilj mednarodnega projekta QUDAL – QUality meDAL je opozoriti javnost na pomembnost kakovosti pri vsakodnevni izbiri, na pravico potrošnikov do vrhunske ravni kakovosti in jim olajšati iskanje najkakovostnejših izdelkov in storitev na trgu.

Slovenski strokovni notranji oblikovalci in posamezniki ki sami obnavljajo in nameščajo svoje stanovanje, letos so Lesnini dodelili status Št. 1 v kakovosti, kar je dodatno potrdilo naše tradicije odličnosti.

Naša zmagovalna kategorija, pri kateri smo prejeli največje število odgovorov izpraševancev je kot sledi:

„Navedite ime trgovine (trgovske verige ali salona) za prodajo pohištva, opreme za ureditev, opremljanje in dekoracijo doma na splošno, ki ponuja absolutno najvišjo kakovost na slovenskem tržišču“

Na tako zastavljeno vprašanje, izpraševanci so največkrat podali odgovor: Lesnina